Kilka słów o nas

Ognisko Misyjne, w naszym seminarium zostało założone w 1966 roku. Najpierw działało jako Koło Misyjne a później, blisko po 40 latach zmieniło swoją nazwę na Ognisko Misyjne, gdyż: „Ognisko w odróżnieniu od koła nie zamyka swego kręgu dla innych, ale swoim ciepłem i światłem rozprzestrzenia się na otaczających je ludzi”. Jest jedną z grup seminaryjnych, do której należą klerycy odznaczający się szczególnym zapałem misyjnym, dla których „sprawa misji to nie jest sprawa administracji, ale sprawa charyzmatu. Misje są dla nich sprawą wiary. Tak naprawdę to nie ma powołania misyjnego. Każde powołanie kapłańskie jest ze swej natury misyjne”.

Dzięki tej wspólnocie alumni mają okazję przygotowywać się do tego nie tylko w sposób teoretyczny, ale też praktyczny, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego "aż po krańce świata".

Członkowie Ogniska Misyjnego spotykają się raz na dwa tygodnie na spotkaniu formacyjnym w trakcie trwania roku formacyjnego. W czasie spotkań klerycy modlą się za misjonarzy oraz poszerzają swoją wiedzę na temat Kościoła powszechnego, a także poznają sytuację polityczną i społeczną w krajach misyjnych. Od czasu do czasu do wspólnoty Ogniska Misyjnego zapraszany jest misjonarz lub inna osoba związana z misjami, którzy opowiadają o swojej pracy na misjach czy na rzecz misji. Nasza wspólnotę charakteryzuje realizowanie wielu inicjatyw (np. staże misyjne) na rzecz misji, także tych o zasięgu międzynarodowym.

Wielu spośród członków Ogniska Misyjnego albo już pracuje na misjach, albo przygotowuje się do tej posługi w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Inni zaś - będąc na parafiach - pomagają nam poprzez zaangażowanie się w animację misyjną, spotkania Legionu Misyjnego, czy też modlitewnie.