Kilka słów o nas

Ognisko Misyjne jest jedną z grup seminaryjnarych do której należą klerycy odznaczający się szczególnym zapałem misyjnym. Dzieki tej grupie alumni mają okazję przygotowywać się do tego, by w przyszłości głosić nadzieję i pokój Zmartwychwstałego "aż po krańce świata".
 
Członkowie Ogniska Misyjnego spotykają się raz na dwa tygodnie w trakcie trwania roku formacyjnego. W czasie tych spotkań klerycy modlą się za misjonarzy oraz poszerzają swoją wiedzę na temat Kościoła powszechnego, a także poznają sytuacje polityczną i społeczną w krajach misyjnych. Od czasu do czasu, do wspólnoty Ogniska Misyjnego jest zapraszany misjonarz, który opowiada o swojej pracy. W ramach naszej wspólnoty realizowanych jest wiele inicjatyw, a także rodzą się liczne nowe powołania do służby Bogu.
 
Wielu spośród członków Ogniska Misyjnego albo już pracuje na misjach, albo przygotowuje się do tej posługi w CEFOMie – Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Inni zaś, będąc na parafiach pomagają nam, angażując się w animację misyjną, spotkania Legionu Misyjnego, czy też modlitewnie.